Zaznacz stronę

etf-fundusz-xxi-wiekuETF – Exchange Traded Funds to pewien typ funduszu inwestycyjnego zarządzanego biernie, którego zadaniem jest wierne odwzorowanie indeksu giełdowego jak np. S&P500, Russell2000 czy niemiecki DAX.

Pierwsze ETF’y powstały już w 1980 roku jednak dopiero od 1993 roku zostały one wprowadzone na giełdę i rozpoczęto ich notowania. Pionierem były Stany Zjednoczone, do Europy pierwszy ETF zawitał 6 lat później – w 1999 roku, w Polsce na GPW od 2010 roku do dnia dzisiejszego notowane są 3 ETF’y indeksowe: Lyxor ETF WIG 20, Lyxor ETF S&P500 oraz Lyxor ETF DAX.

W 2008 roku na rynku funduszy typu ETF nastąpiła pewna deregulacja, która umożliwiła tworzenie nowych już nie wyłącznie indeksowych instrumentów. Zmiany do jakich doszło w 2008 roku sprawiły, że rynek ten z roku na rok rósł niemalże wykładniczo, a jego wartość dzisiaj to przeszło 3 bln dolarów.

Źródło: ETFGI, http://etfgi.com

Rynek ETF na przestrzeni ostatnich 10 lat (2005-2015) zwiększył swoją wartość blisko 8-krotnie z 400 mld $ do blisko 3,2 bln $ natomiast ilość notowanych funduszy z blisko 500 do przeszło 6200 jak podaje ETFGI. Fundusze ETF notowane są na 64 światowych giełdach w 51 krajach. Wraz z końcem marca 2016 roku. ETF’y dostarczało 277 podmiotów, które jednocześnie dostarczały płynności i czuwały nad rynkiem.

Dziś ETF’y nie ograniczają się już do wiernego odwzorowywania jedynie indeksów giełdowych. Na rynku dostępne są m.in. ETF’y notowane w oparciu o:

  • indeksy giełdowe w tym indeksy sektorowe np. ochrony zdrowia w USA,
  • surowcowe fizycznie lub poprzez kontrakty terminowe np. złoto,
  • z ekspozycją na konkretny kraj np. Rosja czy region np. Emergin Markets,
  • z dzwignią i inverse np. 200%, 300%,
  • obligacji,
  • walutowe,
  • pozostałe w tym VIX (indeks strachu).

To co tak naprawdę przekonało inwestorów na globalnym rynku do inwestowania poprzez ETF to fakt iż są one zarządzane biernie tzn. że ich nadrzędnym celem jest odzwierciedlenie zmieniającego się rynku a nie walka z nim.

Gdy rynek rośnie +5% dobry ETF również rośnie ok. +5%, gdy cena ropy spada – spada i ETF który ją replikuje. Taka konstrukcja produktu pozwala obniżyć koszty zarządzania funduszem.

Fundusze akcyjne nierzadko pobierają opłatę za zarządzanie na poziomie 3-4% – zarządzają pieniędzmi Klientów rywalizując jednocześnie z rynkiem próbując stale go pobić. Przykra prawda jest jednak z goła odmienna – zdecydowana większość funduszy wypada na tle rynku zdecydowanie gorzej.

20161122-fundusze-akcji-vs-wig

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Inwestinfo.pl

Pasywne zarządzanie funduszem minimalizuje opłaty w niektórych przypadkach sięgające blisko 0%, a tak realnie uśredniając oscylują w granicach ok. 1% +/- 0,5 p.p.

Rekordzistą w tej kwestii jest Vanguard, to drugi co do wielkości zarządca funduszami ETF na świecie z aktywami przekraczającymi 550 mld dolarów, który pobiera skromne 0,05% opłaty za zarządzanie powierzonymi pieniędzmi dla ETF z ekspozycją na cały amerykański rynek akcji.

Bez wątpienia niepodważalnym atutem funduszu ETF jest prostota jego nabycia i możliwość inwestowania na globalnym runku w sposób jak inwestorzy z wielomilionowymi portfelami. Nabycie ETF’u odbywa się w taki sam sposób jak gdyby były to zwykłe akcje notowane na giełdzie. Nad płynnością i animacją czuwają globalni partnerzy i czołowe instytucje finansowe. Rynek ten stale się rozwija, a do oferty trafiają coraz to nowsze ETF’y. Polski rynek zgodnie z zapowiedziami władz giełd i innych instytucji finansowych ma dalej rozwijać ten segment produktów – widząc w nich przyszłość polskiego rynku kapitałowego.20161122-wig20-vs-wig20tr-vs-etfw20lNa przestrzeni ostatnich 5 lat fundusz Lyxor ETF WIG20 z precyzyjną dokładnością replikował ruchy jakie w tym czasie panowały na głównym indeksie warszawskiej giełdy. Jednak wprawne oko może zaobserwować dość spore rozbieżności w liniach i różnicę w wyniku finalnym po upływie 5 lat.

Wyjaśniając tą rozbieżność – WIG20 to indeks 20 firm Blue Chipów sklasyfikowanych w jednym indeksie (nie zawsze największych). WIG20 jest jednak indeksem, który podobnie jak kurs akcji spółek wchodzących w jego skład, reaguje na wypłacane dywidendy spółek dzielących się zyskiem.

Z pomocą przychodzi jednak indeks oznaczony pomarańczową linią – WIG20 Total Return (TR), który to uwzględnia w swoich notowaniach przepływy związane z wypłacaną dywidendą stąd jego wartość jest zawsze wyższa względem indeksu WIG20. Tak więc w rzeczywistości bliżej jest ETF’owi do WIG20TR niż samemu WIG20, co też klarownie przedstawia nam zamieszczony wykres.

Mimo wszystko i tak zachodzi pewna rozbieżność wynikająca m.in. z kosztów zarządzania funduszem – ok. 0,45% rocznie, wysokość maksymalnego spreadu – 1,5% jaki zastrzega sobie fundusz względem notowań indeksu.20161122 lyxor etf wig20

Ostatnią kwestią mającą wpływ na różnicę kursową jest fakt iż mimo niewypłacania dywidend przez ETF w chwili obecnej, to jednak od początku działalności do końca 2012 roku fundusz wypłacił dwie dywidendy tj. 4,59 zł i 9,68 zł co przy wycenach rzędu max/min 295/192 odgrywa istotne znaczenie. Niewypłacone dywidendy są automatycznie reinwestowane co wpływa korzystnie na kwestie podatkowe związane z inwestycjami na rynku kapitałowym.

Jeżeli masz pytania lub chciałbyś/chciałabyś się podzielić swoimi przemyśleniami, to zachęcam do pozostawienia komentarza pod wpisem.