Zaznacz stronę

Fundusze inwestycyjne, co i jakJak inwestować w fundusze inwestycyjne? Żadna filozofia – idziesz do banku i kupujesz jednostki uczestnictwa w subfunduszu, jednym z wielu z oferty „zaprzyjaźnionego” TFI z którym współpracuje Twój bank.

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne skutecznie!? Odpowiedź nie jest już taka oczywista. Chcąc inwestować w fundusze trzeba posiadać jakąś podstawową wiedzę w tym temacie, chcąc inwestować skutecznie – czyt. osiągając regularne kilkunastoprocentowe stopy zwrotu – trzeba mieć wiedzę taką jak gdyby INWESTOWANIE W TFI = INWESTOWANIU NA GIEŁDZIE.

20170203 fundusze akcji 10 latPowyżej przedstawiam przykład funduszy inwestycyjnych których benchmarkiem – punktem odniesienia w 100% jest indeks szerokiego rynku WIG – Warszawski Indeks Giełdowy. Jak widać w latach 2006-2015 fundusze, których celem było dorównanie, a nawet pobicie głównego indeksu WIG miały z tym dość spory problem. Jednak nie chodzi mi w tym wpisie o to by porównywać, który fundusz jest lepszy a który gorszy.

Fundusze akcji w dużej mierze poruszają się zgodnie z panującymi warunkami na giełdach. W skład funduszu X wchodzi dajmy na to akcje 50 różnych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ETFy lub inne fundusze funduszy, które to dają przeciętnemu kowalskiemu ekspozycję na rynek kapitałowy.

Powyższy wykres miał za zadanie zobrazować ile tak naprawdę zarobił Pan Nowak w ciągu 10 lat inwestując biernie w swój fundusz – oczywiście są lepsze i gorsze fundusze. 10 lat to na ogół wystarczający czas by lokalna giełda zmierzyła się z chociaż jednym krachem, okresem bessy i okresem hossy. Pan Nowak po tym czasie jest na niewielkim plusie, minusie lub w najlepszym wypadku zerze. 10 lat!!! ROI = 40% to i tak prawie „0” uwzględniając inflację.

Chcąc zarabiać 3-4% rocznie lepiej już od razu zamiast funduszu akcji wybrać fundusz obligacji. W tym przypadku stopa zwrotu chociaż stabilniejsza i pewniejsza, a suma sumarum efekt końcowy ten sam.

W tym samym czasie 2005-2016 tyle dałyby zarobić obligacje skarbowe – ok. 50%20170203 skumulowana rentowność obligacji skarbowych 10 lat

Tyle też średnio oprocentowana lokata bankowa – średnio ponad 30%20170203 skumulowana średnia rentowność 1 rocznych depozytó bankowych

Oczywiście, że nie mając specjalistycznej wiedzy nt inwestowania w TFI/Giełdę można zarabiać, ale to zarabianie ma więcej wspólnego z krótkotrwałym szczęściem.

Osobiście gdybym miał dzisiaj zainwestować w jakiś fundusz inwestycyjny, to wpłaciłbym pieniądze do subfunduszu dłużnego lub pieniężnego. Wyczekałbym odpowiedniej chwili, a następnie dokonał alokacji lub konwersji moich jednostek na fundusz akcyjny najlepiej zbenchmarkowany możliwie maksymalnie z indeksem giełdowym np. WIG lub WIG20/WIG2oTR.

Jak wiadomo im wyższe ryzyko, ale ryzyko które możemy kontrolować – tym większy potencjalny zysk.

Od 2009 roku fundusze inwestycyjne korzystają z 7 stopniowej klasyfikacji ryzyka SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator). SRRI jest wyliczany na podstawie zmienności odchylenia standardowego funduszy na przestrzeni ostatnich 5 lat, co pozwala zarysować miarodajny i wiarygodny obraz rzeczywistego ryzyka związanego z inwestycja w dany fundusz.

20170203 skala ryzyk SRRI dla funduszy inwestycyjnych

Jak skutecznie inwestować w fundusze inwestycyjne?

Inwestuj AKTYWNIE, realizuj ZYSKI konwertując swoje jednostki między funduszami dłużnymi/pieniężnymi (obligacje) i funduszami akcyjnymi.

Używaj w tym celu prostych i długoterminowych narzędzi typu średnia SMA 200 (średnia roczna – 200 sesyjna) lub innymi wg własnego uznania.

Musisz trzymać się cierpliwie wyznaczonej wcześniej przez siebie strategii.

20170203 WIG i SMA 200

Jaka jest obecna perspektywa polskiego rynku akcji?

Fundamentalnie nie najgorsza – nawet demografia ostatnio się poprawia 😛

A tak poważnie z technicznego punktu widzenia powinniśmy na WIGu dobić do szczytów z wiosny 2015 ewentualnie najbliższe wzrosty mogą się zakończyć na poziomie ok 62 000 pkt. czyli zatem przed nami jeszcze ok. 10-11% zakładając optymistyczny wariant wzrostu pod górny ogranicznik kanału trendu wzrostowego i tym samym łapiąc 88,6% zniesienia Fibonacciego ze szczytów z 2007 roku.

Obecny trend nie jest tak dynamiczny i impulsywny jak ten z przed 10 lat jednak czymś naturalnym będzie test tych poziomów (62 000 pkt) latem 2017 r.

20170203 perspektywa polskiego rynku akcji

Jeżeli masz inne zdanie, to podziel się w komentarzu!

 Gorąco zachęcam do zapisania się na mój NEWSLETTER poprzez który będę informował o wszystkich wpisach, aktualizacjach i nowościach na blogu.

Po zapisaniu się Sprawdź koniecznie m@ila i potwierdź subskrybcję!

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.